Bestyrelse

 

Bestyrelsens primære funktion er at skabe størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og give virksomhedens ledelse adgang til de mange kompetencer, der er nødvendige for at sikre en kontinuerlig udvikling af virksomheden.

En bestyrelse skal fungere som en effektive sparringspartner for virksomhedens ledelse, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer bruger deres erfaringer til at hjælpe med at udfordre og udvikle arbejdsprocesser, så virksomhedens konkurrencekraft og indtjening øges mest muligt.

Med udgangspunkt i virksomhedens produkter og de overordnede målsætninger (værdisæt – mission – vision) skal bestyrelsen aktivt hjælpe i udarbejdelse af virksomhedsstrategi. Bestyrelsen skal også deltage aktivt i spørgsmål om f.eks. opkøb, det finansielle grundlag, ejerskifte etc.

For en del virksomheder er det et lovkrav, at der er en bestyrelse og bestyrelsen fungerer som et kontrolorgan med det formelle ansvar for, at virksomheden overholder loven.

Det er vigtigt at bestyrelsens kønsfordeling overvejes, da alle undersøgelser dokumenterer, at der opnås væsentlige bedre resultater og arbejdsklima ved at have en ligelig kønsfordeling.

Etablering af en bestyrelse

Etablering af en bestyrelse Hvis du overvejer at etablere en bestyrelse kan BoardDenmark hjælper dig med en løsning fra A-Z, der sikrer at du får den rigtige bestyrelsessammensætning, så I sammen kan videreudvikle din virksomhed og skabe de ønskede resultater.

For at fastlægge de kompetencer din virksomhed har brug for, laves der en kort 360 graders analyse af virksomheden og dine fremtidige ønsker, som matches med potentielle kandidater i vores bestyrelseskartotek.

Når du har valgt de rigtige kandidater til din bestyrelse, skal du selv indgå aftalen direkte med de enkelte kandidater. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at BoardDenmark ikke har noget direkte eller indirekte ansvar eller forpligtelser i forbindelse med jeres aftale, herunder fastlæggelse af bestyrelseshonoraret eller betaling af dette.

Som udgangspunkt aflønnes et bestyrelsesmedlem med mellem DKK 50.000 – 150.000 og et formandshonorar vil ofte være højere (op til det dobbelte), mens næstformand oftest aflønnes som et almindeligt bestyrelsesmedlem med tillæg på op til 50 %.

Nyt bestyrelsesmedlem

Skal du have et nyt bestyrelsesmedlem eller skal din bestyrelse have tilført en ny spidskompetence, hjælper BoardDenmark med at finde den rette kandidat.

For at sikre det bedst tænkelige match, der dækker både det nuværende og fremtidige behov, beder vi dig udfylde et kort kompetenceskema, hvor du bl.a. skal prioritere hvilke kompetenceområder, brancheerfaring, uddannelse etc., der er brug for, så vi kan finde de bedst egnede kandidater.

Når du har valgt den rigtige kandidat, skal du selv indgå aftalen direkte med kandidaten. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at BoardDenmark ikke har noget direkte eller indirekte ansvar eller forpligtelser i forbindelse med jeres aftale, herunder fastlæggelse af bestyrelseshonoraret eller betaling af dette.

Som udgangspunkt aflønnes et bestyrelsesmedlem med mellem DKK 50.000 – 150.000 og et formandshonorar vil ofte være højere (op til det dobbelte), mens næstformand oftest aflønnes som et almindeligt bestyrelsesmedlem med tillæg på op til 50 %.

Bestyrelsesevaluering

Det er yderst vigtigt at hele bestyrelsen konstruktivt og værdifuldt bidrager til udviklingen og optimering af din virksomhed.

På samme måde som du løbende afholder medarbejder-udviklingssamtaler eller vurderer en sælgers omsætning og indtjening skal du vurdere den samlede bestyrelse og det enkelte bestyrelsesmedlems indsats og bidrag. Der er ingen tvivl om at det er en svær proces, ikke kun at fastlægge det som et punkt på bestyrelsesmødet, men også at gennemføre selve evalueringen. BoardDenmark hjælper dig med at sætte rammerne og lave en enkel og let tilgængelig bestyrelsesevalueringsproces.

Det gør det lettere for dig at dokumentere de områder hvor den samlede bestyrelse og det enkelte bestyrelsesmedlem skaber værdi og gør en forretningsmæssig forskel. Det giver samtidig bestyrelsen mulighed for at dokumentere konkrete resultater på en enkelt måde, så det kan anvendes overfor virksomhedens vigtigste interessenter.

Advisory Board

 

Generelt fungerer et Advisory Board på samme måde som en bestyrelse, dog uden de lovmæssige forpligtelser, der påhviler en bestyrelse og det enkelte bestyrelsesmedlem.

Et Advisory Board kan anvendes som sparringspartner for ledelsen og/eller bestyrelsen til afklaring af en given problemstilling, hvor hverken virksomhedens ledelse eller bestyrelsen har den nødvendig kompetence. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med etablering af et nyt IT system, etablering af nye datterselskaber eller indtræden på nye markeder eller forretningsområder.

Board Denmark har mange potentielle Advisory Board medlemmer, der alle besidder en stor viden og erhvervserfaring indenfor deres respektive områder.

Når du har valgt den eller de rigtige kandidater til dit Advisory Board, skal du selv indgå aftalen direkte med den enkelte kandidat. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at BoardDenmark ikke har noget direkte eller indirekte ansvar eller forpligtelser i forbindelse med jeres aftale herunder fastlæggelse af honoraret eller betaling af dette.

Som udgangspunkt aflønnes et Advisory Board medlem med mellem DKK 50.000 – 150.000 pr. opgave, men det afhænger naturligvis af opgavens omfang.

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Vi tror på det værdiskabende bestyrelsesarbejde!

Grib muligheden – Få en bestyrelsesuddannelse, der giver helt konkrete og praktiske indspark til at skabe værdi i bestyrelsen

 

Uddannelsen er designet til dig, der har et travlt program og ønsker en leven¬de og nærværende undervisning med konkrete værktøjer samt løsninger du kan tage med hjem og anvende i dit bestyrelsesarbejde.

Du får redskaber og løsninger til at skabe en øget værdi i dit bestyrelsesarbej¬de eller i din virksomhed. Vi gennemgår de lovgivningsmæssige og økono¬miske forhold, du skal have indsigt i som bestyrelsesmedlem.

Med afsæt i relevante teorier, modeller og cases giver vi dig en overordnet viden om bestyrelsesarbejde og værktøjer, du kan anvende fremover i dit proaktive virke indenfor såvel strategi- som forretningsudvikling.

Der gives viden, værktøjer og inspiration til at optimere virksomhedens resultater og sikre samspillet i bestyrelsen, virksomhedens ejerkreds og med den daglige ledelse.

BoardDenmark’s bestyrelsesuddannelse gennemføres i samarbejde med et team specialister fra bl.a. advokatfirmaet LRP, Brandt Revision og Headhunter virksomheden Comentor, der alle har en bred erfaring indenfor bestyrelsesarbejde.

BoardDenmark Vejen Til Vækst!

Søgeproces og omkostninger

 

At sammensætte en bestyrelse eller et Advisory Board er lidt som at sammensætte et fodboldhold. Ikke alle kan eller skal være angribere og det hjælper heller ikke, hvis alle er målmænd. I overført betydning er det vigtigt, at din virksomhed har en bestyrelsessammensætning, hvor kompetencerne løbende vurderes og justeres i forhold til virksomhedens udfordringer.

Vi laver derfor en 360 graders vurdering af din virksomhed og de ønsker og krav du måtte have, ikke kun for at finde de bedst egnede kandidater, men også for at sikre, at en ny bestyrelse eller Advisory Board kan skabe vækst.

Vi udsender årligt et oplæg til evaluering af bestyrelsens arbejde samt det enkelte bestyrelsesmedlems aktive deltagelse og bidrag i forhold til de aktuelle opgaver. Herved sikrer vi, at I til stadighed har de rigtige kompetencer.

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og rejseomkostninger og opkræves, når opgaven påbegyndes. Den årlige betaling opkræves ved årsskiftet, uafhængigt af hvor længe personen løser en given opgave i det aktuelle år. BoardDanmark har ingen ansvar overfor den enkelte virksomhed eller det enkelte medlem.

Virksomhedsanalyse

fra DKK 5.000

En 360° gennemgang af din virksomhed for at fastlægge dine kompetencekrav.

Bestyrelses-Advisory Boardmedlem

DKK 5.000

Virksomhedsbetaling pr. år pr. medlem formidlet via BoardDenmark.

Bestyrelsesevaluering

fra DKK 5.000

Et årligt oplæg til evaluering af bestyrelsen og den enkelte bestyrelsesmedlems bidrag.

Bliv medlem

 

Som bestyrelses- eller Advisory Board medlem er det din ledererfaring, personlighed og uddannelse,der er med til at sætte rammerne for den enkelte virksomhed og dennes fremtid.

Vi forventer derfor at du er blandt de bedste indenfor dit område og kan tilføre en potentiel virksomhed strategisk viden og markedsindsigt på et højt niveau. Kort sagt, vi søger intet mindre end de bedste kandidater.

Optagelse i BoardDenmark er i princippet meget enkelt, da vi kun har et type medlemskab. Det giver mulighed for at komme i betragtning til alle de bestyrelsesposter eller Advisory Board opgaver, der formidles af BoardDenmark såfremt dine samlede kompetencer matcher virksomhedens ønsker. På samme måde som hvis du søger et nyt arbejde.

For at vurdere en ansøgers samlede kompetencer gennemgås din ansøgning af et optagelsesudvalg, og vi forventer at kunne give svar senest 3-4 uger efter vi har modtaget din ansøgning.

Prisen for et medlemskab er DKK 5000,- pr. år og betales forud et år af gangen.

Såfremt du etablerer kontakt til en ny bestyrelse og de senere samme år vælger at få et bestyrelsesmedlem formidlet af BoardDenmark vil dit medlemskab for det kommende år blive nedsat til DKK 2500.-

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Kompetencekrav

 

Medlemmer af BoardDenmark kan alle dokumentere en lang og tung erhvervserfaring sammen med en stor strategisk viden indenfor deres område.

BoardDenmark vurderer ved optagelse af et medlem den enkeltes spidskompetencer og færdigheder indenfor en lang række områder for at sikrer, at I kan sammensætte jeres bestyrelse eller Advisory Board med så mange af de nødvendige kompetencer som muligt.

Derudover laver BoardDenmark løbende bestyrelsesevalueringer for at sikre, at den enkelte bestyrelse fungerer optimalt og at alle bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt og bidrager til virksomhedens fortsatte udvikling.

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.

Kontakt

 

BoardDenmark
Frederikshaldvej 1
8300 Odder